Ria Van den Broeck was lerares AMV, Samenzang en AMC aan de academie voor muziek, woord en dans te Beveren. Zij heeft gedurende drie en een half jaar bij OVSG gewerkt waar zij als pedagogisch medewerker onder andere het opstellen van het ‘bijgestuurd leerplan AMV‘ geleid heeft. Zij was er voordrachthouder in de navormingscursus ‘Algemene Muzikale Gehoorvorming’.