Ingrid Huetten (b. 1963)

Ingrid Huetten studied piano and school music at the conservatories of Enschede and Groningen. Later, she taught herself to play the harp. Currently, she provides piano and harp lessons and creates music for these instruments. Additionally, she authored a highly regarded method book called "Happy Harp-Ing," designed to introduce students to the unique world of the harp. In addition to her teaching and composing, she performs as a soloist with various choirs, gives harp recitals, and plays with a symphony orchestra.

Ingrid Huetten studeerde piano en schoolmuziek aan de conservatoria van Enschede en Groningen. Later leerde ze zichzelf harp spelen. Ze geeft piano- en harplessen en componeert muziek voor deze instrumenten. Daarnaast schreef ze een hoog aangeschreven methodeboek genaamd 'Happy Harp-Ing', bedoeld om studenten kennis te laten maken met de unieke wereld van de harp. Naast lesgeven en componeren treedt ze op als solist met diverse koren, geeft harprecitals en speelt ze met een symfonieorkest.