£21.00
SKU: MT7056EM
Only available in Dutch. In het traditioneel piano-onderricht wordt vaak de klemtoon gelegd op het cognitief denken. De leerling vertrekt van de analyse van de partituur en plaatst noot per noot de vinger op de toetsen. Pas na veel oefenen vormt zich een onbewust contactgevoel met het klavier. In verschillende didactische handleidingen zoals “De muziek van de Speler” van Dolf Grunwald en “De didactiek van de instrumentale en vocale muziekles” van Tom de Vree wordt aangeraden om in de pianoles ook te vertrekken vanuit de motorische greep- en bewegingsvoorstelling. Hoe dit dan in de lespraktijk moet, wordt maar zeer summier of niet uitgelegd. In deze handleiding wordt vanuit visuele principes zéér uitgebreid uitgelegd hoe je de bewegings-voorstelling tijdens de pianoles kan aanleren. Hoe je dit kan koppelen aan bewegingsanalyse van de partituur, aanleren van toonladders en akkoorden, harmonische formules, improvisatie, zichtlezing en transpositie, wordt dan in een werkboekje voor de leerling aan de hand van oefeningen verder uitgewerkt. Deze methode is enkel een aanvulling bij de lesmethodes die worden gebruikt in het aanvangsonderricht van de pianist. De aangereikte ideeën kunnen zowel bij het partituuronderricht als bij werkvormen rond improvisatie toegepast worden.